AGENDA NASIONAL

Program Transformasi Kerajaan (GTP)

Program Transformasi Kerajaan telah dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak dalam bulan April 2009. Ia bertujuan mentransformasi kerajaan serta meningkatkan kualiti hidup semua rakyat Malaysia. Inisiatif ini mempunyai dua objektif utama bagi merealisasikan wawasan Perdana Menteri selaras dengan konsep “1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan” iaitu:

  • Menjadikan kerajaan sebuah entiti yang lebih efektif dan bertanggungjawab
  • Menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju, bersatu-padu, selamat dan adil dengan kualiti yang tinggi untuk semua

 

Untuk maklumat lebih lanjut boleh layari http://gtp.pemandu.gov.my/gtp/