KOLABORASI STRATEGIK

Kolaborasi Strategik

Sebagai sebuah institusi pembelajaran perdana sektor awam, INTAN sentiasa mendepani keperluan pembangunan modal insan secara holistik dengan meluaskan jaringan kolaborasi strategik dengan pelbagai entiti dalam dan luar negara yang terdiri daripada agensi Kerajaan dan swasta. Kolaborasi strategik INTAN mencakupi keperluan semasa seperti pelaksanaan dasar, penawaran program latihan, penganjuran seminar serta perkongsian sumber manakala inisiatif jangka panjang melibatkan pembangunan modul latihan, dan pemanfaatan teknologi.


Antara rakan kolaborasi strategik INTAN adalah:

  • Angkatan Tentera Malaysia
  • Jabatan Bomba dan Penyelamat
  • Polis Diraja Malaysia
  • Genovasi

  • Razak School of Government (RSOG)

  • MyWIN
  • CISCO

  • Microsoft (Malaysia) Sdn. Bhd

  • Malaysia Software Testing Board (MSTB)
  • Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)