PENERBITAN

Melakar Wajah Baharu Perkhidmatan Awam:

Lapan Prinsip Pemangkin Kecemerlangan

 

melakar

melakar back

 

‘Melakar Wajah Baharu Perkhidmatan Awam: Lapan Prinsip Pemangkin Kecemerlangan’ merupakan sebuah rakaman pemikiran, gagasan dan pengharapan kepimpinan tertinggi negara terhadap perkhidmatan awam. Karya ini menyingkap prinsip dan kepercayaan yang perlu didakap oleh penjawat awam dalam menggalas kepercayaan rakyat. Hujah dan ulasan di dalam buku yang diterbitkan ini diolah untuk memberi pencerahan terhadap prinsip-prinsip yang dibawakan agar lebih mudah difahami. Adalah menjadi harapan agar penerbitan buku ini dapar meluaskan horizon keilmuan dan membina budaya baharu kea rah penyampaian perkhidmatan yang lebih cemerlang.