globalization
TerbitanTerbaharu
ETOS3portal
ismex
  • menukotak 01 menukotak BI 02 iemg menukotak 03 menukotak 04
    menukotak 05 menukotak 06 menukotak 07 menukotak eng 08
    menukotak 09 menukotak 10 menukotak 11 menukotak BM 12 plain
  • 1govuc2 hrmis dloadijau ezxs intanklik
     Emel 1GovUC  Portal HRMIS Muat turun Borang Intranet intanKlik

Pelaksanaan Outcome-Based Budgeting (OBB) di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perak (MAIPk)

 penerbitan2

 

Risalah yang bertajuk Pelaksanaan Outcome-Based Budgeting (OBB) di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perak (MAIPk) merupakan hasil daripada kajian kes yang dilaksanakan oleh tiga orang Felo Penyelidik Kanan INTAN. Pelaksanaan OBB dalam pengurusan kewangan awam adalah satu manifestasi peralihan daripada penilaian prestasi berasaskan output, kepada penilaian prestasi yang berasaskan kepada keberhasilan. Dalam hal ini, MAIPk telah mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan sistem OBB pada tahun kewangan 2013. Walau pun pelaksanaan OBB di MAIPk masih belum lengkap sepenuhnya, namun pengalaman agensi ini menerajui perubahan dalam pengurusan kewangannya boleh dijadikan contoh dan panduan kepada agensi lain.