KLUSTER

Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan (i-IMATEC)

Mengenai Kami

imatecentrance
Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan (i-IMATEC) yang dahulunya dikenali sebagai Pusat Teknologi Pengurusan INTAN (IMATEC) telah diberi mandat dan tanggungjawab untuk melaksanakan latihan ICT, menjalankan penyelidikan dan memberi khidmat konsultansi ICT sektor awam. Di samping itu, i-IMATEC juga bertanggungjawab membangunkan sistem-sistem aplikasi INTAN serta menyediakan perkhidmatan ICT kepada semua kampus INTAN.

i-IMATEC juga bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan kursus-kursus pensijilan dalam pelbagai bidang melalui kolaborasi dengan agensi Kerajaan dan industri ICT seperti CISCO, Microsoft dan Malaysia Software Testing Board (MSTB).

Perubahan teknologi serta kepakaran yang dimiliki oleh pegawai i-IMATEC telah membolehkan kaedah pembelajaran secara maya diperkenalkan kepada sektor awam pada tahun 2008. Hasilnya, INTAN telah dilantik sebagai agensi utama untuk melaksanakan inisiatif E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA™).

Seminar/Kursus Yang Ditawarkan

BIL.

KURSUS

1 Certified Tester Advanced Level (CTAL) 
2 Certified Tester Foundation Level (CTFL)
3 Cisco Certified Network Associate (CCNA): Routing and Switching
4 Enterpriise Architecture
5 IT Essential
6 Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT
7 MTCP: Pengurusan Teknologi Maklumat dalam Sektor Awam (ITMPS)
8 Pangkalan Data
9 Pelaporan Dashboard 
10 Pembangunan Aplikasi Mudah Alih
11 Pembangunan Bahan Pembelajaran Maya
12 Pembangunan Web dan Portal
13 Pengurusan Aset ICT
14 Pengurusan Kesinambungan Perniagaan (BCM)
15 Pengurusan Projek ICT
16 Pengurusan Pusat Data
17 Pengurusan Risiko ICT
18 Pengurusan Perolehan dan Pentadbiran Kontrak ICT
19 Professional Certified for Engineering Requiremants (CPRE)
20 Sains Data Asas dan Analisis Data Raya
21 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)

Kolaborasi Strategik

BIL. PROGRAM AHLI KOLABORASI
1 Kursus Persijilan CISCO
  • CISCO
2 Kursus Persijilan Microsoft
  • MOF
  • Microsoft (M) Sdn. Bhd.
  • Prestariang System Sdn. Bhd (PSSB)
3 Digital Leadership Exchange
  • MAMPU
  • MDeC

Hubungi Kami

Ketua Kluster
Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan (i-IMATEC)
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
Jalan Bukit Kiara
50480 Kuala Lumpur

Tel: 03-2084 7681
Faks: 03-2084 7692