KLUSTER

Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif

Mengenai Kami

kluster1
Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif (KKPE) berperanan sebagai sebuah pusat kecemerlangan bagi pelbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran para penjawat awam berkaitan aspek kepimpinan dan pengurusan, seterusnya peranan dan keupayaan mencapai kecemerlangan organisasi khususnya bagi sektor awam di Malaysia.

Ini kerana, KKPE memahami bahawa aspek kepimpinan memainkan peranan yang penting dalam melahirkan penjawat awam yang kompeten dan berdaya saing. Program dan kursus di kluster ini telah dibangunkan untuk memperkasa kepimpinan disamping melengkapkan penjawat awam dengan  budaya unggul bagi menghadapi cabaran baharu dalam bentuk permintaan dan ekspektasi yang semakin meningkat daripada rakyat dan pihak berkepentingan.

Visi KKPE ialah untuk menjadi pusat kecemerlangan kepimpinan sektor awam yang unggul dengan misi untuk membangunkan pemimpin sektor awam bertaraf dunia yang profesional, beretika dan berjiwa rakyat. Justeru, program KKPE adalah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepimpinan penjawat awam menerusi latihan, seminar dan juga kursus-kursus dianjurkan oleh KKPE.

Seminar/Kursus Yang Ditawarkan

BIL.

KURSUS

1 Malaysia-Singapore Joint Seminar & Games for Permanent Secretaries
2 Malaysia-Singapore Joint Seminar & Games for Deputy Secretaries
3 INTAN-RSOG Leadership Summit
4 INTAN Leadership Talk
5 Advanced Leadership and Management Programme (ALMP)
6 Advanced Leadership Development and Assessment Programme (A-LEAP)
7 Middle Management Leadership Assessment Programme (M-LEAP)
8 Executive Leadership Assessment Programme (E-LEAP)
9 Blue Ocean Leadership (B.O.L) @JPA
10 Blue Ocean Leadership (B.O.L) @ Ministries
11 Futures Thinking and Scenario Planning Workshop
12 Transformative Leadership and Organizational Management Course (TLOM) 1.0
(Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi) 1.0
13 Transformative Leadership and Organizational Management Course (TLOM) 2.0
(Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi) 2.0
14 Strategic Thinking, Planning and Management Course
(Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan Strategik)

Kolaborasi Strategik

BIL. PROGRAM AHLI KOLABORASI
1 Advanced Leadership and Management Programme (ALMP)
  • Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
  • Razak School of Government (RSOG)
2 Malaysia-Singapore Joint Seminar & Games for Permanent Secretaries
  • Public Service Division, Singapore
  • Civil Service College, Singapore
  • Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia (MAKSAK)
  • Persatuan Suri & Anggota Perkhidmatan Awam Malaysia (PUSPANITA)
3 Malaysia-Singapore Joint Seminar & Games for Deputy Secretaries
  • Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia (MAKSAK)
  • Public Service Division, Singapore
  • Civil Service College, Singapore

Hubungi Kami

Ketua Kluster
Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
Jalan Bukit Kiara 50480
Kuala Lumpur.

Tel: 03-2084 7433
Faks: 03-2093 4135