Cetak

Advanced Leadership and Management Programme (ALMP)

almp bitara

 

Advanced Leadership and Management Programme (ALMP) merupakan kursus mandatori bagi pegawai-pegawai kanan Perkhidmatan Awam yang menyandang Jawatan Utama Sektor Awam Gred C (JUSA C).


Matlamat Utama


Kaedah Pembelajaran

Program ini dibangunkan berdasarkan pendekatan ‘multiple-helix’. Setiap elemen direka bentuk dengan sempurna bagi menghasilkan satu perjalanan pembelajaran yang berkesan.

Pendekatan ‘multiple-helix’ termasuk:


Perjalanan Program

Program ini direka bentuk untuk memastikan peserta akan lebih kehadapan dengan kemahiran dan kompetensi baharu sejajar dengan matlamat pembelajaran

 

Persediaan Sebelum Program

Bagi meningkatkan pembelajaran, peserta perlu menyempurnakan tugasan penilaian kendiri, pembentangan di dalam kelas, pengucapan awam dan tugasan bertulis.

 

Pembangunan

Aktiviti – aktiviti yang teribat adalah :

 

Penilaian

Penilaian berdasarkan tema – tema berikut:


Untuk maklumat selanjutnya berkaitan program ini, sila hubungi:

    Sub Kluster Pembangunan Kepimpinan
    Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif
    INTAN Bukit Kiara