PENERBITAN

 
 
 

INTAN Management Journal

ETIKAPA 

Buku Etika Perkhidmatan Awam adalah naskhah terbitan INTAN yang mengandungi panduan praktis etika-etika yang perlu diterapkan oleh penjawat awam di Malaysia. Buku ini dilengkapi dengan penerangan yang jelas berserta contoh situasi bagi setiap elemen etika tersebut termasuk Prinsip Kenegaraan, Prinsip Etika Kerja, dan Prinsip Nilai-Nilai Murni. Bagi melahirkan penjawat awam yang berintegriti dan profesional, buku Etika Perkhidmatan Awam ini menjadi panduan kepada penjawat awam untuk menerapkan nilai, integriti dan etika yang tinggi menerusi pemahaman dan penghayatan daripada sumber yang komprehensif.

 >> Etika Perkhidmatan Awam