KOLABORATIF STRATEGIK

Kolaboratif Strategik

Sebagai sebuah institusi pembelajaran perdana sektor awam, INTAN sentiasa mendepani keperluan pembangunan modal insan secara holistik dengan meluaskan jaringan kolaboratif strategik dengan pelbagai entiti dalam dan luar negara yang terdiri daripada agensi Kerajaan dan swasta. Kolaboratif strategik INTAN mencakupi keperluan semasa seperti pelaksanaan dasar, penawaran program latihan, penganjuran seminar serta perkongsian sumber manakala inisiatif jangka panjang melibatkan pembangunan modul latihan, dan pemanfaatan teknologi.


Antara rakan kolaboratif strategik INTAN adalah:

 • Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia
 • Angkatan Tentera Malaysia
 • Arkib Negara Malaysia
 • Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (IDFR)
 • British Malaysian Chamber Of Commerce
 • CISCO
 • CUEPACS
 • Institut Penyelidikan Khazanah (KRI)
 • Institut Pengurusan Malaysia
 • Khazanah Nasional Berhad
 • Japan International Cooperation Agency (JICA)
 • Institut Perkhidmatan Awam (IPA), Brunei
 • Civil Service College (CSC), Singapore
 • World Bank
 • Taiwan Association for Schools of Public Administration and Affairs (TASPAA)