IDEA HATCH

Idea Hatch diperkenalkan bagi memberi platform kepada INTAN untuk berkongsi idea-idea para peserta kursus dengan kementerian/jabatan/agensi serta orang awam. Idea-idea yang ditampilkan merupakan hasil pembentangan para peserta daripada Kursus Masterclass on Civil Service Collaboration anjuran Kluster Pengajian Dasar Awam dan Governan, INTAN Bukit Kiara.

MP 05

 • FP Isu1
   ISU 1
  Isu Penjagaan Warga Emas 
  Berasaskan Komuniti
 • FP Isu2
   ISU 2
   Isu Kemampuan Mengurus dan Mengoptimum Bekalan Stok 
  Darah Secara Mandiri 
  (Self-Sufficient)
 • FP Isu3
   ISU 3
  Isu Belia Terpinggir dan Berisiko 
  Kurang Mendapat Perhatian 
  dan Bantuan