Cetak
 
 

INTAN Management Journal

IMJ2020 

INTAN Management Journal (IMJ) merupakan penerbitan tahunan utama bagi INTAN. Jurnal ini mengetengahkan kajian-kajian empirikal khususnya yang dihasilkan oleh Felo-felo Penyelidik Kanan dari Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar. IMJ juga turut memuatkan hasil-hasil kajian yang dilakukan oleh pegawai INTAN dari Kluster lain dan juga dari agensi luar. The INTAN Management Journal Vol .16, 2020 mengandungi 11 kajian yang menyentuh pelbagai aspek termasuk isu laluan kerjaya PTD, keberkesanan program Rukun Tetangga, masalah kesihatan mental di kalangan remaja serta isu-isu pengurusan awam dan kepimpinan.

 >> Volume 16, 2020