PENERBITAN

Istilah Perkhidmatan Awam

IPA2020 

Buku yang menghimpunkan istilah-istilah yang sering digunapakai dalam Perkhidmatan Awam berserta dengan maksudnya. Kandunganya disusun dalam sebelas bab merangkumi kesemua aspek penting dalam Perkhidmatan Awam.

 >> Istilah Perkhidmatan Awam Edisi Kedua