KLUSTER

Kluster Pengajian Dasar Awam dan Governan

Mengenai Kami

laluanUtama-min
Laluan utama ke Kluster Pengajian Dasar Awam dan Governan

Kluster Pengajian Dasar Awam dan Governan berperanan untuk meningkatkan kompetensi ilmu pengetahuan dan kompetensi penjawat awam khususnya dalam bidang pengurusan dasar awam, pengurusan projek awam, dan menyediakan platform untuk mewujud, membangun dan melaksana inovasi nilai dalam penyampaian perkhidmatan awam melalui inisiatif-inisiatif Strategi Lautan Biru (BOS). Peranan ini dilaksanakan melalui program-program latihan seperti kursus dan seminar, khidmat nasihat dan konsultansi, dan penyampaian idea melalui penulisan dan penerbitan.

Bidang Kepakaran:
 • Pengurusan Dasar Awam
 • Pengurusan Projek Awam
 • Pendekatan Strategi Lautan Biru
 

Seminar/Kursus Yang Ditawarkan

BIL.

KURSUS

1 Masterclass in Public Policy
2 Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation
3 Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS): Teori dan Formulasi ke arah Lonjakan Prestasi
4 Enhancing Project Effectiveness through Value Management (VM)
5 Pengurusan Kontrak dan Pembiayaan Projek
6 Transformation in Project Formulation and Planning for Better Outcomes
7 Pengurusan Risiko Projek
8 Efficient Project Scheduling and Monitoring for Resources Optimization
9 Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB)
10 Masterclass on National Blue Ocean Strategy (NBOS)
11 Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Secara Modular
12 INTAN Public Policy Ministerial Forum Series (IPPMFS)

Kolaborasi Strategik

BIL. PROGRAM AHLI KOLABORASI
1 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB)
Maklumat lanjut berkaitan kursus ini..
 • EPU
 • ICU
 • JKR
 • CIDB
 • UiTM
2 Kursus Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) For Better Regulation
 • Malaysia Productivity Corporation (MPC)
3 Kursus Masterclass on National Blue Ocean Strategy (NBOS)
 • National Strategic Unit, MoF
4 Kursus Strategi Lautan Biru di dalam Perkhidmatan Awam Tahun 2017 (BOSOT)
 • Bahagian Penyelidikan, Perancangandan Dasar, Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU, Jabatan Perdana Menteri
 • Kementerian Kewangan
 • Malaysia Blue Ocean Strategy Institute

Hubungi Kami

Ketua Kluster
Kluster Pengajian Dasar Awam dan Governan
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
Jalan Bukit Kiara
50480 Kuala Lumpur

Tel: 03-2084 7472
Faks: 03-20847381