KLUSTER

Kluster Pengajian Ekonomi dan Kewangan Awam

Mengenai Kami

economiEntrance
Kluster ini terdiri daripada tiga sub kluster iaitu Sub Kluster Pengurusan Kewangan Awam, Sub Kluster Ekonomi Regulatori dan Sub Kluster Ekonomi Awam. Kluster ini berperanan untuk menyediakan pelbagai program latihan bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran penjawat awam mengenai ekonomi dan kewangan awam. Memahami subjek-subjek ini adalah mustahak kepada penjawat awam demi merencana polisi dan hala tuju ekonomi Negara.

Program-program utama yang dianjurkan dan ditawarkan oleh Kluster EKONOMI termasuklah kursus, bengkel dan seminar. Antara kursus – kursus flagship yang ditawarkan ialah:
 • Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (SPPK)
 • Economic Planning and Management Course (EPM)
 • Corporate Directors Leadership and Integrity Course (CDLI)

economidalam

Seminar/Kursus Yang Ditawarkan

 

BIL.

KURSUS

1 Corporate Directors Leadership and Integrity Course (CDLI)
2 Kursus Analisis Penyata Kewangan Syarikat
3 Kursus Asas Kewangan Korporat
4 Kursus Bajet Berasaskan Outcome (OBB)
5 Kursus Pemahaman & Analisis Penunjuk-Penunjuk Ekonomi
6 Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan
7 Kursus Pengurusan Ekonomi Negara
8 Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan Prestasi
9 Kursus Pengurusan Kewangan Peribadi
10 Kursus Pengurusan Perniagaan
11 Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan
12 Kursus Perakaunan Akruan (Peringkat Asas)
13 Kursus Perakaunan Akruan (Peringkat Pertengahan)
14 Kursus Sistem Maklumat Pengurusan Aset (SPA)
15 Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (Modul Asas)
16 Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (Lanjutan)
17 Kursus Sistem Maklumat Pengurusan Stor Bersepadu (SPS)
18 Kursus Tranformasi Pengurusan Inventori & Stor Kerajaan
19 MTCP-CAPAM Master Class in Economic and Management Course

BIL. SEMINAR
1 INTAN Public Policy Insight Series
2 INTAN Public Policy Ministerial Forum Series
3 Seminar Ekonomi INTAN

Kolaborasi Strategik

BIL. PROGRAM AHLI KOLABORASI
1 Kursus Persediaan Program Pembangunan Pengurusan JPA-BMCC ke-22 2017
 • Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
 • British Malaysian Chamber Of Commerce (BMCC)
2 Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan
 • Kementerian Kewangan Malaysia
3 Corporate Directors Leadership And Integrity (CDLI)
 • Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
 • Securities Industry Development Corporation (SIDC)
 • Institut Integriti Malaysia
 • Kementerian Kewangan Malaysia
 • Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM)
 • Jabatan Audit Negara (JAN)
4 Course On Globalisation And Economic Integration
 • Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Hubungi Kami

Ketua Kluster
Kluster Pengajian Ekonomi Dan Kewangan Awam
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
Jalan Bukit Kiara
50480 Kuala Lumpur

Tel : 03-2084 7328
Faks: 03-2093 4514