KLUSTER

Kluster Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi

Mengenai Kami

Pic1
Kluster Pengajian Pembangunan Pengurusan Dan Inovasi yang terletak di Jalan Elmu merupakan salah satu daripada lapan Kluster yang terdapat di INTAN. Kluster ini dahulunya dikenali sebagai INTAN Kampus Wilayah Tengah (INTENGAH). Mendepani realiti baharu perkhidmatan awam, maka kluster ini telah diberi peranan untuk melaksanakan program-program latihan dan pembelajaran yang berimpak tinggi dengan menfokuskan kepada peningkatan pengetahuan dan kemahiran peserta dalam bidang komunikasi, pengurusan sumber manusia, kreativiti dan inovasi.

Tanggungjawab menggalas peranan ini terletak pada tiga subkluster iaitu:  
  • Subkluster Inovasi Perkhidmatan Awam
  • Subkluster Pembangunan Pengurusan
  • Subkluster Komunikasi

Pic2 Pic3

Pic4E


Seminar/Kursus Yang Ditawarkan

BIL.

KURSUS

1 Pemikiran Kreativiti 
2 Horizon Baharu KIK 
3 Panel Penilai Horizon Baharu KIK
4 Design Thinking
5 Pengurusan Krisis & Bencana  
6 Pengurusan Harta Intelek & Pengkomesilan
7 Human Resource Champions (HRC)
8 Penyeliaan Berkesan 
9 MyPortfolio - Panduan Kerja Sektor Awam 
10 The Art of Saying “No" 
11 Protokol, Sosial Etiket dan Pengurusan Majlis 
12 Negotiation: Winning Strategies 
13 Persembahan Berimpak Tinggi
14 Program Transformasi Minda


Hubungi Kami

Ketua Kluster
Kluster Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi
Insitut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
Jalan Elmu Off Jalan Universiti
59100 Kuala Lumpur

Tel:03-7966 1516
Faks: 03-7955 4767