KLUSTER

Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif

Mengenai Kami

kluster1
Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif (KKPE) berperanan sebagai sebuah pusat kecemerlangan bagi pelbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran para penjawat awam berkaitan aspek kepimpinan dan pengurusan, seterusnya peranan dan keupayaan mencapai kecemerlangan organisasi khususnya bagi sektor awam di Malaysia.

Ini kerana, KKPE memahami bahawa aspek kepimpinan memainkan peranan yang penting dalam melahirkan penjawat awam yang kompeten dan berdaya saing. Program dan kursus di kluster ini telah dibangunkan untuk memperkasa kepimpinan disamping melengkapkan penjawat awam dengan  budaya unggul bagi menghadapi cabaran baharu dalam bentuk permintaan dan ekspektasi yang semakin meningkat daripada rakyat dan pihak berkepentingan.

Visi KKPE ialah untuk menjadi pusat kecemerlangan kepimpinan sektor awam yang unggul dengan misi untuk membangunkan pemimpin sektor awam bertaraf dunia yang profesional, beretika dan berjiwa rakyat. Justeru, program KKPE adalah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepimpinan penjawat awam menerusi latihan, seminar dan juga kursus-kursus dianjurkan oleh KKPE.

Seminar/Kursus Yang Ditawarkan

BIL.

KURSUS

1 Advanced Leadership and Management Programme (ALMP)
2 Senior Executive Assessment Programme (SEAP)
3 Advanced Leadership Development and Assessment Programme (A-LEAP)
4 Middle Management Leadership Assessment Programme (M-LEAP)
5 Executive Leadership Assessment Programme (E-LEAP)
6 Junior Executive Leadership Assessment Programme (J-LEAP)
7 Futures Thinking and Scenario Planning Workshop (FTSP)
8 Transformative Leadership and Organizational Management Course (TLOM) 1.0
(Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi) 1.0
9 Transformative Leadership and Organizational Management Course (TLOM) 2.0
(Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi) 2.0
10 Strategic Thinking, Planning and Management Course
(Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan Strategik)
11 Kursus Leadership Plus
12 Kursus Management Tools
13 Kursus Change Managament
14 INTAN Executive Lecture Series (Leadership)
15 Joint Seminar & Public Service Games for Public Sector Leaders of Malaysia & Singapore
16 Joint Seminar & Public Service Games for Deputy Secretaries of Malaysia & Singapore

Kolaborasi Strategik

BIL. PROGRAM AHLI KOLABORASI
1 Advanced Leadership and Management Programme (ALMP)
  • Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
2 Joint Seminar & Public Service Games for Public Sector Leaders of Malaysia & Singapore
  • Public Service Division, Singapore
  • Civil Service College, Singapore
  • Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia (MAKSAK)
  • Persatuan Suri & Anggota Perkhidmatan Awam Malaysia (PUSPANITA)
3 Joint Seminar & Public Service Games for Deputy Secretaries of Malaysia & Singapore
  • Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia (MAKSAK)
  • Public Service Division, Singapore

Hubungi Kami

Ketua Kluster
Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
Jalan Bukit Kiara 50480
Kuala Lumpur.

Tel: 03-2084 7433
Faks: 03-2093 4135