KLUSTER

Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar

Mengenai Kami

penyelidikan
Kluster ini telah diwujudkan pada 1 Jun 2013 dengan tujuan untuk:-

 • Membuat penyelidikan mengenai isu-isu di dalam perkhidmatan awam;
 • Menguruskan bahan-bahan penerbitan bagi penerbitan berkala dan penerbitan tidak berkala INTAN;
 • Mengadakan kolaborasi strategik dengan institusi dalam dan luar Negara;
 • Menyediakan perkhidmatan operasi dan teknikal untuk INTAN dan pelanggan seperti reka grafik, reka bentuk dan reka letak yang sesuai dan menarik untuk sesuatu penerbitan; dan
 • Mengadakan promosi buku terbitan INTAN di majlis-majlis rasmi anjuran INTAN dan agensi-agensi kerajaan yang lain.

Core Business
Penyelidikan dan penerbitan berimpak tinggi.

Bidang Kepakaran
Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar juga menempatkan lima (5) jawatan Felo Penyelidik Kanan dengan portfolio seperti berikut:

 • Keselamatan dan Pertahanan Strategik;
 • Perdagangan Antarabangsa;
 • Alam Sekitar dan Perbandaran;
 • Ekonomi dan Kewangan Antarabangsa; dan
 • Pembangunan Sosial.

Seminar/Kursus Yang Ditawarkan

 

BIL.

KURSUS

1  Bengkel Pembangunan Kajian Kes 
2  Kolokium Penyelidikan 2017

Kolaborasi Strategik

BIL. PROGRAM AHLI KOLABORASI
1 Penganjur untuk Research Colloquium 2017
Konsultasi dalam Kajian Impak
 • Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam
2 Persembahan Kertas Penyelidikan di Program Research Colloquium 2017
 • Institute of Labour Market Analysis and Information
 • Khazanah Research Institute
 • Jabatan Perangkaan Malaysia
3 Penulisan Kajian Kes

Case Study Writing on MH370
Case Study Writing on Implementation of MRT Sungai Buloh-Kajang
 • Perpustakaan Negara Malaysia
 • Arkib Negara Malaysia
 • School of Business Management, Universiti Utara Malaysia
 • Kementerian Pengangkutan Malaysia
 • Jabatan Penerbangan Awam
 • Mass Rapid Transit Corporation Sdn Bhd

Hubungi Kami

Ketua Kluster
Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
Jalan Bukit Kiara
50480 Kuala Lumpur

Tel: 03-2084 7372
Faks: 03-2092 1512