Cetak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KURSUS LANGGANAN INTAN 2021

Kursus Langganan INTAN 2021 adalah koleksi bahan kursus Transformasi Digital yang boleh dicapai secara dalam talian. Ia boleh membantu penjawat awam untuk memahami dan mencari peluang dalam menghadapi cabaran perubahan teknologi semasa. 

Manual Pengguna