PENERBITAN

Lantera Timur: Kompilasi Penulisan Artikel INTAN Kampus Wilayah Timur (INTIM) Volum 1

LANTERA TIMUR VOL.1 edaran portal Page 01

Lantera Timur merupakan himpunan penulisan artikel hasil nukilan dan pencernaan ilmu warga INTIM di pelbagai peringkat jawatan. Melalui penulisan artikel, pegawai-pegawai INTAN dapat berkongsikan pemahaman dan kemahiran dalam kaedah-kaedah membuat sorotan literatur, latar belakang topik yang hendak ditulis, masalah berkaitan, implikasi berkaitan dan juga membina cadangan penambahbaikan dalam konteks topik berkaitan. Edisi Lantera Timur Volum 1 padat dengan 10 artikel dan turut diselitkan dengan Warkah Positiviti INTIM yang mana bertujuan menyemarakkan sifat positif di kalangan pembaca.

 

  • LANTERA TIMUR VOL.1 edaran portal Page 01
    Volum 1
  • LANTERA TIMUR VOL.2 edaran page 001
    Volum 2