Piagam Pelanggan

Kami berjanji untuk merancang dan melaksanakan projek latihan yang berkualiti dan menepati keperluan pelanggan dengan:

  1. Memaklumkan pelanggan tentang sesuatu kursus yang dirancang akan dijalankan sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum kursus bermula
  2. Memastikan penyampaian kursus mendapat skor purata penilaian sekurang-kurangnya 5.5 pada skala 1-7 dalam penilaian keberkesanan penyampaian
  3. Memastikan pencapaian prestasi jurulatih INTAN mendapat skor purata penilaian sekurang-kurangnya 5.5 pada skala 1-7 dalam penilaian keberkesanan penyampaian
  4. Memastikan prasarana dan kemudahan latihan yang disediakan mendapat skor purata penilaian sekurang-kurangnya 5.2 pada skala 1-7 dalam penilaian kepuasan pelanggan
  5. Memastikan supaya semua aduan dan pertanyaan pelanggan INTAN:

                        (i)  diberi akuan penerimaan dalam masa satu (1) hari bekerja, dan
                        (ii) diselesaikan dalam masa 7 hari bekerja (kecuali aduan yang melibatkan perundangan)

 

OBJEKTIF KUALITI

Objektif Kualiti INTAN adalah seperti berikut:

 1. Menjalankan sekurang-kurangnya 90% kursus yang dijadualkan;
 2. Mendapatkan skor purata penilaian:

2.1. Tidak kurang daripada 5.5 dalam skala 1 hingga 7 bagi skor purata pencapaian keseluruhan kursus;
2.2. Tidak kurang daripada 5.5 dalam skala 1 hingga 7 bagi skor keseluruhan jurulatih INTAN;
2.3. Tidak kurang daripada 5.5 dalam skala 1 hingga 7 bagi skor keseluruhan jurulatih luar INTAN;
2.4. Tidak kurang daripada 5.2 dalam skala 1 hingga 7 bagi perkhidmatan penginapan;
2.5. Tidak kurang daripada 5.2 dalam skala 1 hingga 7 bagi perkhidmatan sajian;
2.6 Tidak kurang daripada 5.2 dalam skala 1 hingga 7 bagi perkhidmatan pusat sumber.

 Pencapaian Piagam Pelanggan