PENERBITAN

Semerah Darah Seputih Tulang:

Patriotisme Merentas Kehidupan

 

jurnal2

semerah belakang

 

Karya berjudul ‘Semerah Darah, Seputih Tulang: Patriotisme Merentas Kehidupan’ merupakan sebuah cetusan idea mengenai kecintaan terhadap negara yang dihasilkan oleh Felo Penyelidik Kanan INTAN, Dr. Alauddin bin Sidal. Inspirasi daripada buku ini menterjemahkan semangat patriotisme yang perlu bermula dengan rasa kebersamaan iaitu hormat-menghormati dan saling menerima sebagai sendi kesepaduan. Dalam hal ini, pendidikan, penerapan, pengamalan dan penghayatan patriotisme perlu dipupuk, disusuli dan diperkasa sepanjang hayat. Manakala usaha membangunkan semangat patriotisme ini perlu dijadikan tanggungjawab semua pihak, merentasi setiap segmen dan institusi kehidupan.