Keputusan Mesyuarat bagi Sebut Harga INTAN Bil. 1/2020

TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT ZON A DAN ZON B DI INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) BUKIT KIARA, KUALA LUMPUR.