AGENDA NASIONAL

8 Prinsip Pemangkin Kecemerlangan

8 prinsip yang telah digariskan oleh YAB Perdana Menteri yang perlu diikuti oleh penjawat awam untuk menambah baik lagi perkhidmatan kepada rakyat. Kelapan-lapan prinsip ini akan dapat meningkatkan lagi prestasi penjawat awam dalam meningkatkan produktiviti dan sumbangan penjawat awam ke arah pembangunan negara.

  1. Berilmu – Penjawat awam hendaklah memastikan mereka sentiasa berilmu pengetahuan, kreatif, inovatif dan mampu menjadi ‘figura contoh’ kepada masyarakat.

  2. Kebolehpercayaan – meliputi sifat jujur, amanah, integriti dan diyakini serta mempunyai nilai-nilai murni sejagat yang dipercayai oleh masyarakat.

  3. Budaya Amalan Kerja Terbaik – amalan kerja terbaik adalah cerminan kewibawaan bagi penjawat awam. Penjawat awam harus bersungguh dan sentiasa serius dalam pekerjaan, fokus, disiplin, tepati masa dan mempunyai kemahiran serta kompetensi tinggi supaya dilihat sebagai suatu kumpulan yang dinamik, progresif dan berupaya mendepani keluk.

  4. Semangat Patriotik – Penjawat awam harus mempunyai perasaan mencintai dan memiliki perjuangan patriotik memartabatkan negara.

  5. Budaya keberhasilan yang berteraskan outcome based – budaya ini penting bagi meningkatkan mutu dan kualiti kerja yang bersandarkan kepada petunjuk prestasi utama (KPI) dalam menghasilkan prestasi kerja yang unggul dan cemerlang.

  6. Budaya Kreativiti dan Inovasi – Penjawat awam perlu menampilkan pelaksanaan tugas yang lebih kreatif dan inovatif bagi menyahut cabaran untuk memenuhi jangkaan rakyat yang semakin bertambah kompleks, pelbagai dan sentiasa berubah.

  7. Nilai Tambah dan Kompetensi – penjawat awam yang berkompetensi mempunyai nilai tambah yang tinggi.

  8. Pemuafakatan Kerja – Penjawat awam harus meninggalkan amalan bekerja secara silo. Semua pihak perlu berurusan secara muafakat, saling bahu membahu dan bukannya bekerja dalam silo atau lohong masing-masing.