PENERBITAN

Proceeding Research Colloquium 2019

RC2019d 

RC 2019 menampilkan 11 article terpilih yang diadaptasikan daripada kertas-kertas pembentangan yang dibuat dalam INTAN Research Colloqium 2019. Penyumbang artikel untuk RC2019 merupakan pegawai-pegawai kejaraan yang telah menamatkan pengajian mereka di peringkat Master dan PhD di bawah tajaan biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam.

 >> RC 2019