PENERBITAN

Qalam INTURA 

EB 

Qalam INTURA merupakan himpunan artikel dan rencana hasil nukilan dan pencernaan ilmu warga INTURA dan penulis tamu di pelbagai peringkat jawatan. Tidak terhad kepada mana-mana subjek dan bidang, penghasilan Qalam INTURA merupakan salah satu inisiatif bagi menggalakkan warga INTURA berjinak-jinak dalam bidang penulisan ilmiah dan separa ilmiah. Menyedari akan kepentingan khazanah keilmuan direkodkan dalam bentuk penulisan, INTURA berharap penerbitan Qalam INTURA ini akan dapat dimanfaatkan oleh penjawat awam dan mampu menjadi wadah dalam usaha memperkasakan perkhidmatan awam demi kemajuan Negara dan kesejahteraan rakyat.

 

 

Qalam INTURA 2017

 

  • Qalam INTURA 1/2018
    Bil 1/2018
  • Qalam INTURA 2/2018
    Bil 2/2018