PENERBITAN

Strategic Leaders - Shaping the Future

Strategic Leaders

 

Book Review: Strategic Leaders—Shaping the Future menghimpunkan seleksi resensi buku terpilih oleh peserta kursus Advanced Leadership and Management Programme (ALMP) tahun 2015. Ulasan-ulasan yang diberikan membolehkan pembaca melihat aspek kepimpinan dan pengurusan dari pelbagai perpsektif. Menerusi buku ini INTAN berharap dapat memainkan peranannya dalam usaha memupuk kepimpinan dan pengurusan yang berkualiti dikalangan penjawat awam khususnya.