PENERBITAN

The Executive Minds

TEM2020 

Merupakan satu penerbitan yang mengetengahkan kajian-kajian terpilih yang dihasilkan oleh peserta-peserta kursus Advanced Leadership and Management Programme (ALMP). The Executive Minds 2020 memperlihatkan sebanyak 15 kajian yang telah dijalankan oleh peserta kursus ALMP sepanjang tahun 2019.

 >> The Executive Minds