PENERBITAN

Tinta INTAN

TI2020 

Buku yang menjilidkan penulisan terbaik daripada warga INTAN yang telah disiarkan dalam ruangan akhbar dan seterusnya dipamerkan di laman sesawang akhbar-akhbar berkenaan. TINTA INTAN 2020 diterbitkan dengan kompilasi 31 artikel yang ditulis oleh 20 pegawai INTAN.

 >> Tinta INTAN 2020