INTAN Kampus Wilayah Timur (INTIM)

About us

Mengenai Kami

Kampus INTAN Wilayah Timur (INTIM) telah dibina dalam tahun 1979 dan perasmian bangunan telah dilakukan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu pada 27 Ogos 1983 dengan keluasan 52 hektar. Sebagai kampus yang terletak di pesisir pantai Kemaman, Terengganu INTIM menjadi tumpuan penjawat awam untuk mengikuti kursus-kursus semasa dan berimpak tinggi yang ditawarkan.

 

INTIM ditubuhkan dengan 3 matlamat utama:

 1. Mencapai tujuan decentralization, iaitu semua projek latihan dibahagikan mengikut wilayah;

 2. Menganjurkan projek latihan yang lebih menepati keperluan latihan khusus bagi negeri dan daerah di Wilayah Timur; dan

 3. Memberikan peluang latihan yang saksama dan seimbang bagi kakitangan awam di wilayah berkenaan.

 

Sebagai salah sebuah institut latihan awam terunggul di pantai timur, INTIM bertanggungjawab melahirkan penjawat awam berprestasi tinggi bagi menjana kecemerlangan sektor awam dan memenuhi ekspektasi ‘stakeholders’ dan pelanggan. Bagi merealisasikan tanggungjawab ini, INTIM menjalinkan hubungan erat dengan pihak Kerajaan-Kerajaan Negeri Terengganu, Pahang dan Kelantan yang sentiasa memberi komitmen penuh terhadap seminar, bicara eksekutif, forum ilmiah dan kursus yang dianjurkan oleh INTIM.

Kepakaran

Terkini, INTIM menawarkan latihan dari 4 cabang perkhidmatan latihan utama iaitu:

 1. Pembangunan Eksekutif dan Modal Insan;

 2. Pembangunan Organisasi dan Penyampaian Perkhidmatan;

 3. Pengurusan Kewangan dan Integriti;dan

 4. Teknologi Maklumat dan Komunikasi

 

Penyediaan cabang perkhidmatan latihan ini bertujuan untuk membantu jabatan dan agensi Kerajaan, dalam menyumbang kepada pembangunan modal insan yang berkapasiti tinggi; pemantapan dan pembangunan penyeliaan yang berkesan; serta penambahbaikan terhadap pengurusan organisasi yang memberi keutamaan dalam aspek tadbir urus terbaik. Pengurusan organisasi yang berkualiti, cekap, berkesan dan konsisten ini akan memberi nilai tambah kepada imej korporat sesebuah organisasi dan sekaligus memberi impak yang positif terhadap penyampaian perkhidmatan organisasi kepada pelanggan. Selain itu, kursus ICT berbentuk Role-based Training for Civil Servant (RBTCS) dengan hasrat meningkatkan literasi Teknologi Maklumat di kalangan penjawat awam.

 

INTIM menawarkan pelbagai jenis program latihan berbentuk kursus, seminar dan projek khas secara dalam talian, hibrid dan juga bersemuka selaras dengan perkembangan dan kehendak pelanggan. Selain itu juga memberikan perkhidmatan konsultasi, khidmat nasihat dan penyelidikan yang dirancang hasil sesi enggagement dan libat urus bersama agensi-agensi utama di Wilayah Pantai Timur.

CARTA ORGANISASI

Carta Organisasi INTIM

PROGRAM YANG DITAWARKAN

Pemerkasaan modal insan dalam sektor awam merupakan satu usaha yang berterusan dan perlu dilaksanakan secara berkesan. Justeru, INTAN Kampus Wilayah Timur (INTIM) berperanan secara langsung dalam memastikan kursus-kursus yang dilaksanakan memenuhi kehendak pemegang taruh (stakeholders) dan kompeten selari dengan perkembangan semasa dan peralihan teknologi. Sebagai peneraju pusat latihan sektor awam di Pantai Timur, peranan INTIM begitu signifikan dalam memastikan kursus-kursus yang dilaksanakan dapat meningkatkan Sikap, Kemahiran dan Pengetahuan (Attitude, Skills and Knowledge) penjawat awam.


Setiap tahun, terdapat beberapa kursus-kursus baharu yang ditawarkan kepada para peserta. Pengurusan INTIM juga melaksanakan analisis dan pengumpulan data berkaitan kursus bertujuan untuk menilai keberkesanan, sambutan dan sebagai satu usaha penambahbaikan sesuatu kursus. Beberapa siri perbincangan strategik dan  libat urus antara pengurusan INTAN dan pemegang taruh seperti Bahagian Perkhidmatan, JPA dan Pejabat Setiausaha Kerajaan (SUK) negeri-negeri di Pantai Timur juga dilaksanakan dalam usaha meningkatkan kualiti penyampaian, kandungan kursus dan memahami kehendak semasa.

Kursus

UNIT PEMBANGUNAN ORGANISASI DAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

 1. Kursus Pengurusan Mesyuarat

 2. Kursus MyPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam

 3. Kursus Protokol, Etiket Sosial dan Pengurusan Majlis

 4. Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)

 5. Kursus Persembahan Slaid Efektif & Persembahan Berimpak Tinggi

 6. Kursus Kecerdasan Minda bagi Petugas Barisan Hadapan

 

UNIT PEMBANGUNAN EKSEKUTIF DAN MODAL INSAN

 1. Kursus Penyeliaan Berkesan (Asas)

 2. Kursus Pengukuhan Pasukan

 3. Kursus Innovation: Do You Want To Be Creative?

 4. Kursus Mastering Innovation Through Design Thinking

 5. Kursus Imej dan Keterampilan

 6. Kursus Bahasa Mandarin Untuk Interaksi Harian

 7. Kursus Language Awareness For Communication Success: Basic Grammar

 8. Program Transformasi Minda (PTM)

 

UNIT PENGURUSAN KEWANGAN DAN INTEGRITI

 1. Kursus Pengurusan Stor

 2. Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan

 3. Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan

 4. Kursus Etika Kerja: Gamifikasi

 5. Kursus Etika Kerja Perkhidmatan Awam: Peranan Penyelia

 6. Kursus Perakaunan Akruan

 7. Kursus Sistem Pengurusan Aset

 8. Kursus Sistem Pengurusan Stor

 

ICT

 1. RBTCS: Infographics Using PowerPoint

 2. RBTCS: MICROSOFT Office 2016 Tips & Tricks

 3. RBTCS: Adobe InDesign CS4, CS5, CS6 & CC (Basic – Advanced)

 

Aktiviti / Program

Hubungi Kami

PENGARAH WILAYAH

INTAN Wilayah Timur (INTIM)
Bukit Geliga, Cukai,
Peti Surat 65,
24007 Kemaman,
Terengganu
Tel : 09 – 862 9000
Faks : 09 – 868 3007

E-mel : admin[at]intim[dot]intan[dot]my

map_lokasi_intim.jpg

Hubungi Kami

 
 
 
 
 
 
 
 
 
qrcode address1

           

  ig1 01   x3  

Jumlah Pelawat

Hari Ini : 109

Bulan Ini : 25701

Keseluruhan : 721344

 • Tarikh Kemaskini: 25 Mei 2024

Web Mobil

 
 
 

web mobil bm

2024 © Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366 x 768