Penerbitan

Kampus INTAN Wilayah Timur (INTIM)

Zoom@INTIM

Penerbitan Buletin Zoom@INTIM menyediakan medium perkongsian dan penyebaran maklumat mengenai program penting, aktiviti, dan projek yang telah berlangsung di INTAN Kampus Wilayah Timur (INTIM). Buletin ini bertujuan untuk melaporkan acara menarik, kursus latihan, seminar dan program dalaman INTIM.

Warkah Ramadhan INTIM

Penerbitan ini merupakan salah satu medium perkongsian dan penyebaran hadis-hadis sahih dan amalan-amalan yang dituntut dalam Bulan Ramadan kepada semua warga INTAN di samping menyemarakkan Ramadan melalui peringatan dan saranan amalan yang dapat dilaksanakan sepanjang bulan suci tersebut.

Lantera Timur

Lantera Timur merupakan himpunan penulisan artikel hasil nukilan dan pencernaan ilmu warga INTIM di pelbagai peringkat jawatan. Melalui penulisan artikel, pegawai-pegawai INTAN dapat berkongsikan pemahaman dan kemahiran dalam kaedah-kaedah membuat sorotan literatur, latar belakang topik yang hendak ditulis, masalah berkaitan, implikasi berkaitan dan juga membina cadangan penambahbaikan dalam konteks topik berkaitan.

Kampus INTAN Wilayah Utara (INTURA)

Berita INTURA

Selaras dengan motto 'Memacu Transformasi Melalui Pembelajaran', Berita@INTURA; merupakan inisiatif INTURA untuk berkongsi berita, maklumat dan ilmu dengan pembaca. Pelbagai kolum menarik dimuatkan dalam Berita@INTURA; meliputi Aktiviti@INTURA , Artikel Pilihan, Bahan Bacaan Pilihan, Gelagat@INTURA, Hadis Pilihan, Tahukah Anda dan Kursus Berjadual Semasa. Berita@INTURA ini diterbitkan setiap bulan.

Kampus INTAN Wilayah Selatan (IKWAS)

Mutiara Selatan

Penerbitan Buletin Mutiara Selatan dihasilkan sebagai salah satu medium IKWAS dalam menyebarkan dan berkongsi maklumat berkaitan aktiviti, seminar dan program-program yang telah dianjurkan oleh IKWAS. Selaras dengan moto Mutiara Selatan ‘Penjanaan ilmu melalui penulisan, pembacaan dan diskusi keintelektualan’, melalui Mutiara Selatan juga dikongsikan artikel penulisan terpilih, bahan bacaan baharu dan jadual kursus terkini yang akan dianjurkan oleh IKWAS.

 

Kluster Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi (INOVASI)

Innoventure

Selaras dengan motto 'Memacu Transformasi Melalui Pembelajaran', Buletin Innoventure merupakan inisiatif Kluster Pengajian Pembangunan Pengurusan & Inovasi untuk berkongsi berita, maklumat dan ilmu dengan pembaca. Setiap terbitan adalah berkala untuk 6 bulan.

Kampus INTAN Wilayah Sabah (INSABAH)

Buletin Bayu

Buletin Bayu merupakan penerbitan berbentuk majalah  dikeluarkan 2 kali setahun. Buletin Bayu merupakan pahatan peristiwa serta merekodkan perkongsian program-program latihan, bengkel, seminar/webinar, kunjungan hormat dan lain-lain aktiviti.Setiap edisi penerbitan Buletin Bayu turut memaparkan perkongsian penulisan warga INSABAH dalam bentuk penulisan artikel mahupun ulasan buku. Semoga dengan penerbitan Buletin Bayu ini dapat memberi informasi dan perkongsian ilmu kepada semua pembaca. 

Kampus INTAN Wilayah Sarawak (INSARA)

Buletin CITRA

Buletin CITRA merupakan salah satu inisiatif INSARA dalam penyampaian maklumat mengenai kursus, seminar dan aktiviti yang telah dijalankan di INSARA sepanjang tahun 2021. Penerbitan CITRA juga merupakan medium bagi warga INSARA menyerlahkan bakat mereka melalui hasil penulisan.

Pusat Pengajian Teknologi Maklumat & Pembangunan Teknologi (IMATEC)

DGCD

e-Buletin Digital Government Competency Development (DGCD) yang diterbitkan menyediakan maklumat tambahan berkaitan perkembangan dan pelaksanaan teknologi digital oleh IMATEC. Ia merupakan wadah perkongsian bagi menyebar luas maklumat berkaitan kompetensi digital dan aktiviti Projek DGCD.

Garis Panduan dan Format Penulisan Manuskrip INTAN Management Journal

Buku