Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (SPPK)

sppk

Pengurusan perolehan kerajaan merupakan salah satu bidang strategik yang penting dalam pengurusan kewangan awam. Kerajaan memperuntukkan sebahagian besar daripada belanjawan negara bagi tujuan pengoperasian Kementerian/Jabatan/Agensi kerajaan serta pembangunan sektor ekonomi, sosial dan keselamatan negara yang mana majoritinya melibatkan proses perolehan kerajaan. Pada tahun 2022, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM292,693 juta bagi belanjawan mengurus. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM34,692 juta atau 11.85 peratus dibelanjakan untuk perkhidmatan dan bekalan. Manakala RM766 juta atau 0.26 peratus dibelanjakan untuk aset kerajaan. Selain itu, Kerajaan memperuntukkan sebanyak RM71,574 juta bagi belanjawan pembangunan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM39,126 juta (54.67 peratus) diperuntukkan bagi sektor ekonomi, RM21,136 juta (29.53 peratus) bagi sektor sosial dan RM8,210 juta (11.47 peratus) bagi sektor keselamatan.

Peruntukan tersebut disalurkan kepada Kementerian/Jabatan/Agensi kerajaan dengan matlamat untuk memperkukuh penyampaian perkhidmatan sektor awam sebagaimana yang digariskan dalam Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12). Bagi mencapai matlamat tersebut, perolehan kerajaan perlu diurus secara cekap, telus, berintegriti dan kebertanggungjawaban yang tinggi. Oleh itu, amalan tadbir urus terbaik (good governance practices) dalam pengurusan perolehan kerajaan perlu dilaksanakan.dengan mematuhi dan mengamalkan kelima-lima prinsip perolehan kerajaan iaitu:

 

  1. akauntabiliti awam;
  2. ketelusan;
  3. nilai faedah terbaik;
  4. persaingan terbuka; dan
  5. adil dan saksama.

 

Pegawai yang menguruskan perolehan di Kementerian/Jabatan/Agensi kerajaan perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan perolehan kerajaan. INTAN sebagai sebuah pusat pembelajaran premier dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan rakan-rakan strategik INTAN yang lain menawarkan Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (SPPK). Kursus ini direka khusus untuk membangunkan penjawat awam yang kompeten untuk melaksana dan mengurus perolehan kerajaan. Pegawai yang memenuhi prasyarat kelayakan boleh memohon untuk mengikuti mana-mana modul Kursus SPPK seperti berikut:

 

  1. Kursus SPPK Bekalan dan Perkhidmatan;
  2. Kursus SPPK Perunding; atau
  3. Kursus SPPK Kerja.

Prasyarat Kelayakan

Kursus ini terbuka kepada semua pegawai perolehan gred 29 hingga 56 yang berkhidmat di Kementerian/Jabatan/Agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri, termasuklah badan berkanun persekutuan dan juga badan berkanun negeri. Selain itu, pegawai yang ingin memohon kursus ini perlu mengikuti kursus asas perolehan kerajaan anjuran INTAN atau mana-mana agensi lain terlebih dahulu.

Hubungi Kami

 
 
 
 
 
 
 
 
 
qrcode address1

           

  ig1 01   x3  

Jumlah Pelawat

Hari Ini : 98

Bulan Ini : 25690

Keseluruhan : 721333

  • Tarikh Kemaskini: 25 Mei 2024

Web Mobil

 
 
 

web mobil bm

2024 © Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366 x 768